Haku

Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo ja sen osana toimivat Konservointikeskus ja Suomen kansallispukukeskus muodostavat valtakunnallisen käsityöalan vastuumuseon, joka toimii kansallisesti ja kansainvälisesti suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön historian ja perinteen sekä tiedon ja taidon tutkijana, säilyttäjänä ja välittäjänä, unohtamatta tämän päivän käsityötä ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Suomen käsityön museon syntysanat lausuttiin Helsingissä 14.12.1888, kun Keisarillinen Senaatti myönsi määrärahaa toiminnan aloittamiseksi vuonna 1890. Visiona oli eräänlainen tieteen, taiteen ja teollisuuden monitoimikeskus, johon kuuluisivat kotiteollisuustoimisto, kotiteollisuusyhdistysten verkosto, kotiteollisuuskoulut, -kaupat sekä museo. Museon kokoelmien alkuperäisenä tarkoituksena oli edistää 1800-luvun katovuosissa köyhtyneen kansan kotiteollisuusmyönteistä asennetta sekä toimia esimerkkinä ja inspiraationa käsityötaidon ja kansallisen kotiteollisuuden kehittämisessä.

Valtion Käsityömuseo toimi aluksi Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa Taideteollisuusmuseon yhteydessä. Vuonna 1908 uudelleen nimetty Valtion kotiteollisuusmuseo siirrettiin Valtion kotiteollisuustoimiston alaisuuteen. Vuodesta 1927 museo toimi jälleen Taideteollisuusmuseon yhteydessä. Vuonna 1933 kotiteollisuusmuseon toiminta lakkautettiin resurssien puuttuessa, ja toimintaa jatkettiin vasta 1983 Jyväskylässä Suomen kotiteollisuusmuseon nimellä. Museo sai viiden ensimmäisen museon joukossa uuden statuksen valtakunnallisena erikoismuseona vuonna 1992. Nimi muutettiin Suomen käsityön museoksi 1.1.1997. Uusi vaihe museon historiassa alkoi vuonna 2000, kun museo muutti Jyväskylän ydinkeskustaan Kävelykadun varrelle.

Suomen kansallispukukeskus

Valtakunnallisesti toimiva Suomen kansallispukukeskus vastaa suomenkielisen alueen kansallispuvuista, pukututkimuksesta, uusien pukumallien kokoamisesta ja vanhojen mallien tarkistuksista sekä alan koulutuksesta. Keskus esittelee ja tallentaa suomalaisia kansallispukuja sekä muuta perinteistä pukeutumista. Kansallispukukeskus järjestää näyttelyitä, työnäytöksiä, työpajoja sekä muita tapahtumia ja neuvoo ja kouluttaa kansallispukujen valmistuksessa ja käytössä. Kansallispukukeskuksen kokoamia tietoja kansallispuvuista löytyy sivulta Kansallispuvut.fi

Konservointikeskus

Konservointikeskus on erikoistunut ehkäisevään konservointiin sekä tekstiilien konservointiin, puhdistukseen, huoltoon ja konsultointipalveluihin. Valtakunnallisen erikoismuseon osana Konservointikeskuksen toimintaan kuuluu valtakunnallinen tiedonvälitys, esineiden ja tekstiilien hoitoon ja käsittelyyn sekä säilytystiloihin ja -menetelmiin liittyvää neuvonta, ohjaus ja asiantuntijapalvelut sekä museon verkkosivuilta löytyvän neuvontasivun ylläpito.